06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Wednesday, 08 czerwca 2022

Okres zwykły, Mt 5,17–19
Św. Jadwiga

Tłum uważnie wsłuchuje się w słowa Jezusa, który naucza z mocą i przekonaniem. Wyobraź sobie, w jaki sposób mówi, jak gestykuluje, na kogo patrzy. 

Mt 5,17–19
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Jezus nie zrywa z duchową tradycją Starego Testamentu. Pragnie być wysłuchany i dobrze rozumiany. Jego przesłanie nie znosi, lecz wypełnia to, co zapowiadali prorocy. Chcąc podążać za Panem, potrzebujemy ciągłej refleksji nad Jego słowami. W jaki sposób uczysz się wypełniać Boże Prawo? Kto jest twoim nauczycielem?

Nauczanie Jezusa wydobywa głębsze znaczenie Prawa. Uczeń wezwany jest do naśladowania swojego Mistrza. Nauka, którą głosi, powinna być spójna z przekazem Ewangelii. Kto wprowadza niepotrzebny zamęt, będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. W jaki sposób uczysz innych wypełniania Prawa? Czego jeszcze używasz oprócz słów?

Jezus urzeczywistnia wszystko, co zapowiadał Stary Testament. Dokonuje się to poprzez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Samo przestrzeganie przepisów to za mało. Prawo powinno prowadzić do większej miłości, która uzdalnia do oddania życia za innych. Ten, kto w taki sposób wypełnia słowa Pana, będzie wielki w królestwie niebieskim. W jaki sposób realizujesz polecenia Jezusa? Co możesz zrobić, aby stać się lepszym uczniem?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co usłyszałeś na modlitwie. Poproś o zdolność rozumienia Jego nauczania oraz o pragnienie bycia Jego uczniem.

Chwała Ojcu…