06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Monday, 06 czerwca 2022

Okres zwykły, J 19,25–34 
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Stań dziś pod krzyżem z Matką Jezusa, z Janem i niewiastami. Przyjrzyj się Jezusowi, który oddaje za ciebie życie.

J 19,25–34 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. 
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Pod krzyżem stały Matka Jezusa, kobiety oraz Jan, najmłodszy z Apostołów. Janowi Jezus powierza swoją Matkę, aby była też jego Matką. W przekonaniu Kościoła właśnie w tym momencie Maryja stała się Matką Kościoła i wszystkich wierzących. Czy traktujesz Maryję jako swoją Mamę? Co to dla ciebie znaczy?

Jezus na krzyżu woła „Pragnę”. Pragnie twojego życia. Pragnie, abyś żył. Abyś w to uwierzył, oddał swoje życie na krzyżu, „oddając ducha”. Czy pragniesz żyć? Czy jest w tobie pragnienie, aby odpowiedzieć na miłość Jezusa? 

Jezusowi przebito bok. Wtedy z serca wypłynęła krew i woda. Woda symbolizuje chrzest, natomiast krew Eucharystię. Czy korzystasz z sakramentów, które daje Kościół? Czy często przyjmujesz Komunię świętą, aby przemieniała twoje życie? Czy pobudza w tobie pragnienie, aby odpowiedzieć na miłość Jezusa, którą ci pokazał na krzyżu?

Jeszcze raz stań z Maryją, Matką Kościoła pod krzyżem. Patrząc na Jezusa, który oddaje życie za ciebie, zastanów się: co dla Niego zrobiłeś? Co dla Niego robisz? Co chcesz dla Niego zrobić, odpowiadając na Jego miłość?

Chwała Ojcu…