06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Sunday, 05 czerwca 2022

Okres zwykły, J 14,15-16.23b-26 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wyobraź sobie, że spotykasz bliską osobę. Rozmawiacie o waszym wspólnym przyjacielu i przypominacie sobie chwile spędzone razem z nim.

J 14,15-16.23b-26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Jezus, będąc na Ziemi, podejmował różnego rodzaju działania. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii przekazuje swoim uczniom ważną lekcję o miłowaniu Boga. Wskazuje, że kto będzie Go miłował, ten będzie zachowywał Jego naukę. Przypomnij sobie, czym dla ciebie jest nauka, którą głosił Jezus. Zastanów się, czego dotychczas nauczył cię Mistrz? 

Bóg zadbał o to, by po odejściu Jezusa, ludzie nie pozostali bez żadnej opieki. Mistrz dał o tym zapewnienie swoim uczniom, a dzięki słowom Ewangelii również my możemy sobie uświadomić, że Duch Święty jest obecny w naszym życiu. Umacnia nas oraz dba, byśmy mieli w sobie światło Boga. Pomyśl, jaki jest związek między miłowaniem Boga i zachowywaniem Jego nauki? Jak uważasz, jak to może wyglądać w twojej codzienności?

Jezus, sam będąc człowiekiem, zadbał o wsparcie dla swoich uczniów. Obiecał im przyjście Parakleta – Ducha Świętego, który przypomni im nauczanie Mistrza. Wsłuchując się ponownie we fragment Ewangelii, spróbuj wyobrazić sobie Nauczyciela. Postaraj się usłyszeć Jego słowa oraz dostrzec w Nim zatroskanie o los swoich dzieci. 

Kończąc modlitwę, przedstaw Bogu swoje myśli i uczucia, które towarzyszą ci w tej chwili. 

Chwała Ojcu…