06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Wednesday, 01 czerwca 2022

Okres wielkanocny, J 17,11b-19
Św. Justyn

Wyobraź sobie Jezusa, modlącego się głośno do Boga. Zobacz, że wokół Niego są także uczniowie. Posłuchaj, co Jezus mówi, i postaraj się poczuć atmosferę tego wydarzenia.

J 17,11b-19
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Jezus kończy swoją publiczną działalność długą modlitwą. Fragment modlitwy Arcykapłańskiej, który dzisiaj słyszymy, jest formą modlitwy wstawienniczej. Jezus w ten sposób przygotowuje uczniów na rozłąkę z Nim. Jego troska i wstawiennictwo uprzedzają też wszystkie trudności, które będą spotykały ciebie. W jaki sposób doświadczasz Bożej opieki? Czy jesteś w stanie jej zaufać? 

Modlitwa Jezusa, Jego Słowo umacniają w nas Jego obecność. Otwierają nas na prawdę o tym, że nie jesteśmy z tego świata. Twoje powołanie, to powołanie do życia w wieczności z Bogiem, a nie tylko do tego, czego doświadczasz na Ziemi. Nawet jeśli doświadczasz przeciwności, Pan nie pozwoli, żeby stało ci się coś złego, chce być obok ciebie w trudnościach. Jak wygląda twoje zaufanie w Boże prowadzenie w  sytuacjach kryzysowych? 

Słowa, które za chwilę usłyszysz, są testamentem Jezusa. Jego pożegnaniem. Ale to pożegnanie nie jest zapowiedzią rozłąki. Jest światłem, zaproszeniem do drogi, którą idzie Jezus. Zaproszeniem do tego, żebyś szedł razem z Nim. Zaproszeniem do zjednoczenia i zaufania. Słuchając tekstu Ewangelii, przyjrzyj się pragnieniu Jezusa, który chce się z tobą zjednoczyć.

Wierzę Panie, że jesteś obecny w moim życiu, jesteś blisko nawet wtedy, kiedy Cię nie widzę. Kiedy nie czuję Twojej obecności, ufam, że jesteś przy mnie i otaczasz mnie swoją modlitwą z Wieczernika. 

Chwała Ojcu…