06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Thursday, 26 maja 2022

Okres wielkanocny, J 16,16-20
Św. Filip Neri

Niezrozumienie i zdziwienie towarzyszą nam niemal każdego dnia. Wyobraź sobie spotkanie Jezusa i Jego uczniów, w czasie którego padają słowa dziwne, niejasne, zagadkowe. 

J 16,16-20
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?” Mówili więc: „Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada”. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość”.

Jezus, głosząc Dobrą Nowinę, nieraz wprawiał swoich słuchaczy w zakłopotanie. Dziś widzimy, że nie rozumieją Go także ci, którzy chodzą z Nim na co dzień. Dziwią się, pytają, a w końcu przyznają, że zwyczajnie nie rozumieją. Wiarę często przenikają wątpliwości. Jak przeżywasz swoje niezrozumienia duchowe? Z kim o nich rozmawiasz? 

Uczniowie nie chcieli pozostać w niezrozumieniu. Szukali prawdy i zwrócili się do Tego, który jest Prawdą. Jezus znał ich kondycję i wiedział, jakie myśli pojawiły się w ich sercach. Czasem wobec wątpliwości możemy czuć się samotni, jednak tekst dzisiejszej Ewangelii przypomina, że Jezus pośród naszych trudów w wierze wciąż jest blisko nas. Jak doświadczasz, że On jest obecny nawet w chwilach twojej niepewności? 

Jezus mówi uczniom, że Jego zniknięcie wywoła w nich smutek, lecz dla świata stanie się czasem radości. To mało pokrzepiające. Prawdziwą pociechą jest jednak zapewnienie Chrystusa, że smutek nie będzie trwał wiecznie, lecz przemieni się w wieczną radość. To wielka obietnica. Jej przyjęcie związane jest jednak z zaufaniem Jezusowi. Jak przeżywasz w swoim sercu Boże obietnice? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co dotknęło cię w tej modlitwie, a także jak wygląda twoje zaufanie do Niego. 

Chwała Ojcu…