06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Wednesday, 25 maja 2022

Okres wielkanocny, J 16,12-15
Św. Grzegorz VII

Świat, w którym żyjemy, jest przepełniony różnymi informacjami. Lubimy wiedzieć i niejednokrotnie próbujemy uzyskać szybką odpowiedź w internecie. Zdarza się, że na dany temat uzyskujemy sprzeczne informacje. Pomyśl o sytuacji, w której chciałeś się czegoś dowiedzieć lub dojść do tego, co jest prawdą i jak postąpić. 

J 16,12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”. 

Bóg zawsze chce nas doprowadzić do prawdy. Ma nam wiele do powiedzenia. Jednak zawsze wiąże się to z procesem poszukiwania i rozeznawania. W proces ten wpisane jest też błądzenie, refleksja i wyciąganie wniosków. Jak wygląda twoje poszukiwanie prawdy i dobra? 

Święty Ignacy daje nam konkretne wskazówki, jak rozeznawać. Uczy, jak rozróżniać poruszenia pochodzące od złego ducha i od Ducha Prawdy. Bóg daje najpierw dobre pragnienia, a potem umacnia i dodaje otuchy w podążaniu za nimi. Jakie pragnienia są dzisiaj, teraz w twoim sercu? 

Duch Święty, którego Pan nam udziela, objawia nam prawdę, pociesza i rozpala w nas miłość do Boga. Sprawia, że chcemy być w relacji z Jezusem i podążać za Nim. Patrząc na twoją obecną sytuację, co czynisz i co chciałbyś uczynić dla Jezusa w najbliższym czasie?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło cię na modlitwie. Porozmawiaj o relacji z Nim, o tym jak odczytujesz Jego poruszenia i jak wprowadzasz je w życie.

Chwała Ojcu…