06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Monday, 23 maja 2022

Okres wielkanocny, J 15,26–16,4a
Św. Jan Chrzciciel de Rossi

Współdzielenie życia z Bogiem nie oznacza jedynie odkrywania przed Nim swojej codzienności i własnych trosk. Jest to relacja wzajemna. Wyobraź sobie, że Bóg zaprasza cię do uczestniczenia w życiu Jezusa. 

J 15,26–16,4a 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem”. 

Jezus zapowiada przyjście Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela. Zna tego, o którym mówi, a Duch zna Jezusa. Duch ma też relację z Ojcem. Jezus tym samym odkrywa rąbek tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Jak wygląda twoje otwarcie się na Boga, który jest nieustanną relacją? Czy masz pragnienie przyłączyć się do relacji świętej Trójcy? 

Człowiek jest ikoną Boga. Grzeszne ludzkie dłonie są równocześnie instrumentem łaski miłosierdzia w widzialnym świecie. Bóg umiłował sobie człowieka. Umiłował twoje życie. Jak reagujesz na myśl, że mógłbyś mimo słabości i grzechu, współdzielić z Bogiem Jego życie i pragnienia? 

Ludzie nie przyjmują Boga dlatego, że Go nie poznali. Trudno się im zatem dziwić. Reakcje na wiarę bywają różne. Być może twoją najlepszą odpowiedzią na niewiarę będzie jeszcze silniejsze związanie się ze Świętym Bogiem. Czy w obliczu niewiary jesteś gotów nie robić nic, a w miejsce tego, jeszcze bardziej jednoczyć się ze Źródłem Wszystkiego?  

Porozmawiaj z Jezusem o twoim uczestnictwie w Boskim życiu. 

Chwała Ojcu…