06
07.2022
Bł. Maria Teresa Ledóchowska Mt 10,1–7
0,00 / 0,00

Sunday, 22 maja 2022

Okres wielkanocny, J 14,23–29
VI niedziela Wielkanocy

Dziś usłyszysz o Bogu, który chce zamieszkać w tobie. Jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Biorąc głębszy wdech, uświadom sobie, że Bóg daje ci teraz życie i jest obecny. 

J 14,23–29
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.

Jezus obiecuje, że będziemy mieszkaniem dla Niego, gdy spełnimy Jego wolę. Można pomyśleć, że taka bliskość jest nagrodą za posłuszeństwo. Jak myślisz, w jaki sposób Bóg reaguje na twoje upadki, na twoje niedoskonałości i grzechy? Czy „wyprowadza się z ciebie” i czeka, aż się oczyścisz z błędów? Jak postępował Jezus, spotykając grzeszników?

Czasem myślimy o posłuszeństwie Bogu jako czymś tylko zewnętrznym, co wymaga złamania swojej woli. Nie musi tak być. Bóg jest życiem, więc pełniąc Jego wolę, będziesz podążać za tym, co w tobie życiodajne. Przypomnij sobie, co ostatnio sprawia, że budzi się w tobie życie. Co wnosi więcej wolności, radości i pokoju? Co dodaje nadziei, otwartości na relacje, miłość, służbę?

Bóg jest w tobie zawsze, bo jest w tobie życie. On jest wierny i przyznaje się do ciebie, choćbyś zaparł się Go jak Piotr. Jeśli jednak przyjmujesz Bożą inicjatywę i odpowiadasz na nią, wtedy wspólnie możliwe jest coś więcej – prawdziwa relacja. Zamieszkiwanie w sobie jest obrazem odwzajemnionej miłości. Posłuchaj raz jeszcze o Bogu, który chce mieszkać w tobie i sam to czyni.

Porozmawiaj z Jezusem lub Duchem Świętym o twoim pragnieniu bycia mieszkaniem dla Boga, aby mogło się ono wyrazić w konkrecie codzienności. 

Chwała Ojcu…