24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Monday, 16 maja 2022

Okres wielkanocny, J 17,20–26
Święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Wyobraź sobie, że siedzisz z Jezusem i apostołami w trakcie Ostatniej Wieczerzy. Za chwilę usłyszysz słowa modlitwy wypowiedziane przez Pana. Zwróć uwagę na emocje i myśli, jakie będą ci towarzyszyć. 

J 17,20–26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Osiągnięcie jedności w Kościele było i nadal jest niezwykle trudne. Bardzo często wydaje się wręcz niemożliwe. Jezus wskazuje, że staranie się o nią należy zacząć od modlitwy, ponieważ pojawia się ona jako dar od Ojca. Nie można jej osiągnąć samemu z siebie, trzeba stracić czas, prosząc o nią. Jakie emocje pojawiają się w tobie, gdy słyszysz, że niezbędna jest pomoc Pana?

Jezus wspomina, że jedność wśród Jego uczniów pokaże światu, że On jest posłany przez Boga. Poza tym będzie świadectwem bycia ukochanymi przez Boga tak samo jak Jezus. Jedność nie wyklucza jednak różnorodności, ale zakłada miłość do tego, co inne, i do tych, którzy są inni. W jaki sposób mógłbyś wyrazić miłość wobec tego, kto jest dla ciebie inny?

Jezus, odchodząc z tego świata, przekazał swoim uczniom misję objawiania imienia Ojca. Oni poznali Boga dzięki Chrystusowi i starali się przybliżyć Go kolejnym pokoleniom. Dzisiaj to zaproszenie jest skierowane również do ciebie. Jakie myśli towarzyszą ci, gdy o tym słyszysz?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co najbardziej poruszyło cię podczas modlitwy.

Chwała Ojcu…