24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Sunday, 15 maja 2022

Okres wielkanocny, J 13,31–33a.34–35
V niedziela Wielkanocy

Wyobraź sobie Pana Jezusa, że siedzi obok ciebie i pełen uwagi cię słucha. Jest zainteresowany tym, co chcesz Mu powiedzieć. On jest tutaj dla ciebie.

J 13,31–33a.34–35 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Pan Jezus mówi o swojej więzi, bliskości z Bogiem. Otoczenie Jezusa chwałą sprawia, że i Bóg zostaje otoczony chwałą. Patrząc na Pana Jezusa, poznajemy Go jako tego, który jest w stałej relacji z Ojcem. A my, będąc stworzeni na obraz Boga, jesteśmy zaproszeni, by być w ciągłej z Nim relacji. Co pomaga ci być blisko Boga?

Pan Jezus mówi o nowym przykazaniu, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. Nasza relacja miłości do Boga jest konsekwencją tego, że On nas pierwszy umiłował. Dlatego warto szukać w życiu tych przejawów miłości Boga do nas. Jakie przejawy miłości Boga do ciebie dostrzegasz w codziennym życiu? Jakimi darami obdarzył cię Bóg w ostatnim czasie?

Świadomi miłości, jaką otrzymujemy od Boga, uczymy się tę miłość okazywać innym tak, jak to czynił Jezus. Nasza miłość do innych, do tych, którzy są wokół nas, ma być świadectwem, że jesteśmy uczniami Jezusa. W jaki sposób możesz okazać miłość innym dzisiaj? Do jakich czynów zaprasza cię Jezus w najbliższym czasie?

Porozmawiaj z Panem Jezusem o twoim przyjmowaniu miłości od Niego i „promieniowaniu” nią na innych.

Chwała Ojcu…