24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Saturday, 14 maja 2022

Okres wielkanocny, J 15,9–17 
Święto św. Macieja Apostoła

Wyobraź sobie, że podchodzisz razem z celnikami i grzesznikami bardzo blisko Jezusa. Posłuchaj przypowieści, którą On wam opowie, patrząc wam w oczy.

J 15,9–17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Jezus chce ci opowiedzieć o Bogu Ojcu. Największym pragnieniem Jezusa jest to, abyś poznał Ojca takiego, jakim jest naprawdę. Czy zastanawiałeś się nad tym, jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu? Co czujesz, gdy myślisz o tym, że Bóg jest twoim Ojcem?

Roślina, która stoi w zacienionym pomieszczeniu wyciąga swoje liście i pędy do światła słonecznego. Potrafi bardzo się zmobilizować i wygiąć, dzięki czemu rozwija się i rośnie, kwitnie... Instynkt, wewnętrzne „przekonanie” o tym, co jest dla niej pożywne i „smaczne”, sprawia, że jest zmotywowana, podejmuje wysiłek i dzięki temu „trwa” w świetle. Jezus mówi, że jeśli będziemy dochowywali przykazań Bożych, będziemy trwali w miłości Boga. Co czujesz na myśl o tym?

Odkrywanie prawdziwego obrazu Boga jest procesem, który wymaga czasu. „Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Jezus, usiłuje pomóc nam zobaczyć fałszywe obrazy Boga, które są w nas. Posłuchaj raz jeszcze słów Jezusa, który mówi, jaki naprawdę jest Ojciec. 

Porozmawiaj z Jezusem o twoim doświadczeniu Boga jako Ojca i poznaniu Go takim, jaki jest.

Chwała Ojcu…