24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Tuesday, 10 maja 2022

Okres wielkanocny, J 10,22–30
Św. Jan z Avila

Spotkanie, o którym usłyszysz, odbywa się w zimie. Jest to czas chłodu, oczekiwania, energii, która nie znajduje ujścia w pracach na roli. Ewangelista napisał, że jest to również czas niepewności. Jeśli w tobie pojawiają się podobne odczucia, posłuchaj, jaką radę na nie daje Jezus.

J 10,22–30
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!” Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Święta dla jednych są czasem radości, a dla innych konfrontacji z wieloma pytaniami. W uroczystość Poświęcenia Świątyni Jezus przechadza się po domu swego Ojca. Ma w sobie pokój i pewność. Natomiast otaczają Go ludzie pełni niepokoju, zarzucając, że trzyma ich w niepewności. Skąd ten nastrój, te pytania? Czy nie stąd, że każde święto, choć na nie czekamy, jest jednocześnie sytuacją, która stawia nas naprzeciw własnego wnętrza? Pyta nas: kim jestem, w co wierzę, czego oczekuję? 

Żydzi oczekują od Jezusa jasnej deklaracji, że jest Mesjaszem, choć nie raz  już to objawił, potwierdził też czynami dokonanymi w imię Ojca. Czy i w tobie pojawia się czasem rozdarcie pomiędzy obietnicą Bożą a tak zwanym zdrowym rozsądkiem, własnymi wyobrażeniami na temat wiary i trudnymi czasem doświadczeniami w życiu, które każą wciąż wołać: gdzie jest Bóg?

Odpowiedzią na niepokój jest decyzja o wyborze pasterza. Czyjego głosu chcesz słuchać, za kim iść? Jezus mówi: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne”. Składa niepodważalną obietnicę, pełną mocy i absolutnej pewności. Słuchając ponownie słów Ewangelii, poczuj smak opieki Boga, uwierz w Jego siłę, której nic nie zdoła złamać, i zobacz, czy to Jego chcesz słuchać.

Panie, naucz mnie z powodzi wielu obietnic, które daje świat, wybierać Twoją obietnicę, niewzruszoną i wieczną.

Chwała Ojcu…