24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Sunday, 08 maja 2022

Okres wielkanocny, J 10,27-30
IV niedziela Wielkanocy

Była zima, połowa grudnia, czas żydowskiego święta chanuka. Oczyma wyobraźni zobacz Jezusa, który przechadza się przez portyk Salomona i naucza.

J 10,27-30
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Jezus zna swoje owce. One Go słuchają i naśladują. Ta wiedza nie jest zagrożeniem dla owiec, ale źródłem ich życia. Bóg zna każdego, wie o nas wszystko. Nie jest to jednak wiedza skierowana przeciwko człowiekowi. Bóg nie zbiera o nas informacji, jak korporacje zarządzające mediami społecznościowymi czy służby specjalne. Wszechwiedza Boga jest dla dobra człowieka, dla jego życia w pełni. Pomyśl przez chwilę o tym, że Bóg na ciebie patrzy i cię zna. Jemu zależy na twoim życiu.

Jezus zapewnia cię dzisiaj, że jesteś w Jego ręce i nikt nie może cię z niej wyrwać. Tak samo nic nie może cię wyrwać z ręki Ojca. Wyznajemy tę prawdę, mówimy o niej, ale jakże często wydaje nam się, że świat jest pod panowaniem zła. Jak często chrześcijanie mówią o dobroci Boga, a w praktyce postępują, jakby świat był w ręku Złego. Czy i ty nie ulegasz tej pokusie?

Jezus jest Synem Bożym, Dobrym Pasterzem. To co było trudne do przyjęcia przed Paschą, dzisiaj nabiera innego znaczenia. Chrystus przeprowadza swoje stado przez śmierć do zmartwychwstania, przez krzyż do chwały. I do ciebie Jezus teraz mówi: Ja Jestem twoim Dobrym Pasterzem, chodź za Mną!

W chwili szczerej modlitwy stań przed Bogiem. Uznaj w Nim Zbawiciela, Dobrego Pasterza. Powierz się Jego prowadzeniu.

Chwała Ojcu…