24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Friday, 06 maja 2022

Okres wielkanocny, J 14,6-14 
Święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba

Wyobraź sobie lub przypomnij chwilę, gdy rozmawiasz ze znajomymi i nie do końca rozumiesz, o co im chodzi. Przyjrzyj się waszym wzajemnym reakcjom. 

J 14,6-14 
Jezus powiedział do Tomasza: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. 

Może tak się zdarzyć, że mimo długiego bycia z kimś, okazuje się, że było się tylko obok. Brakuje zrozumienia, cały czas myśli się o czymś innym. Pod te same słowa każda strona podkłada inną treść. Takie było doświadczenie uczniów Jezusa, takie może być i nasze. Możemy nie rozumieć zarówno Jezusa, jak i naszych bliskich. Spójrz na jedną z tych relacji i zastanów się, jaka ona jest? Co możesz powiedzieć o twoim rozumieniu drugiej osoby?

Jezus podaje receptę, jak budować głębokie relacje z innymi.  Chodzi nie tylko pozorną, fizyczną bliskość, ale by starać się zrozumieć drugą osobę, myśleć i czuć jak ona. Pomoże temu nie tylko wspólnie spędzany czas i podejmowane zadania, ale też rozmowy, dyskusje, próby zobaczenia świata oczami tej drugiej osoby. Zastanów się, w jakie relacje tak wiele inwestujesz?

Bliskość, zrozumienie Jezusa nie jest jednak celem samym w sobie, ani nie służy tylko polepszeniu naszego samopoczucia. Jest podstawą naszej misji, naszego działania. Dzięki tej bliskości, jak zapewnia nas Jezus, dostaniemy wszystko czego potrzebujemy, nie będziemy musieli opierać się wyłącznie na swoich siłach. Na jakich siłach ty opierasz swoje życie?

Kończąc tę modlitwę, porozmawiaj o niej z Jezusem. Pomyśl i powiedz Mu o tym, co było najważniejsze, co cię najbardziej poruszyło, za co chcesz podziękować lub o co poprosić.

Chwała Ojcu…