24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Wednesday, 04 maja 2022

Okres wielkanocny, J 6,35-40
Św. Józef Maria Rubio Peralta

Wyobraź sobie, że dookoła ciebie jest tłum ludzi. Wszyscy coś jedzą. Gdy kończą jeść jedną rzecz, zaczynają następną, ale nadal są głodni. Nieoczekiwanie pojawia się człowiek, który niesie ze sobą bochenek chleba.

J 6,35-40
Jezus powiedział do ludu: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Jezus zwraca dziś uwagę na osoby, które do Niego przychodzą  i w Niego wierzą. Podkreśla, że tacy ludzie nie będą łaknąć, ani pragnąć. Tym samym podkreśla naszą sprawczość, działanie i inicjatywę na drodze wiodącej ku Niemu. Przyjrzyj się, jakie działania podejmujesz na drodze swojej wiary. Dokąd cię one prowadzą?

Wszystko, co otrzymał Jezus, pochodziło od Ojca.  Wszystko to i wszystkich, którzy do Niego przychodzili, przyjmował. Najważniejsza była dla Niego wola Ojca, a nie Jego własne myśli czy pragnienia. Miał jasność co do tego, czego On pragnie i tego, co jest najważniejsze. Zastanów się, jak ty przyjmujesz sytuacje i osoby, które spotykasz na swej drodze. Gdzie w tym wszystkim dostrzegasz wolę Bożą?

Jezus jest świadomy doniosłości swojego posłannictwa i jego roli w Bożym planie. Wie, jak wiele zależy od Niego. Jest w pełni skupiony na swojej życiowej misji – by wypełnić wolę Bożą i dać życie wieczne tym, którzy widzą Go i wierzą w Niego. Jaki jest cel twojego życia? Jak bardzo jesteś skupiony na jego osiągnięciu?

Porozmawiaj z Jezusem o Jego obecności w twoim życiu. Możesz Go poprosić, aby każdego kolejnego dnia uczył cię, jak rozeznawać i wypełniać wolę Boga.

Chwała Ojcu…