24
05.2022
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych J 16,5-11
0,00 / 0,00

Tuesday, 03 maja 2022

Okres wielkanocny, J 19,25-27
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Wyobraź sobie, że stoisz w tłumie ludzi. Atmosfera jest przygnębiająca. Jednak w pewnym momencie dzieje się coś, co podnosi wszystkich na duchu.

J 19,25-27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Maryja była niezwykle ważna dla Jezusa. Wychowała Go, była z Nim przez całe Jego życie. W ostatnich chwilach Jezus oddaje Ją tobie. Ufa ci tak, że powierza ci najdroższą dla Niego osobę. Co czujesz, gdy to słyszysz?

Jezus nazywa Maryję twoją Matką. Mówi o tobie, że jesteś Jej dzieckiem. Gdy dziecko czegoś się boi, często szuka schronienia w ramionach mamy. Ona pociesza je, gdy płacze, i śmieje się razem z nim. Uczy dziecko pierwszych słów i kroków, wchodzi z nim w pierwszą w jego życiu relację. A jak ty rozumiesz słowo „matka”? Co myślisz o Maryi, gdy słyszysz: „Oto Matka twoja”?

Stać pod krzyżem nie było łatwo. Maryja oglądała niesprawiedliwe cierpienie własnego dziecka. Nie przeklinała jednak żołnierzy krzyżujących Go ani nie uciekła. Odważnie trwała przy Chrystusie w tym, co było trudne, tak jak przez całe Jego życie. Jako Matka – Maryja może cię tego nauczyć. Przyjrzyj się Jej i zastanów się, jak mógłbyś uczyć się od Niej trwania przy Jezusie?

Porozmawiaj z Maryją. Jeśli chcesz, możesz Ją poprosić, by uczyła cię iść za Jezusem.

Chwała Ojcu…