29
05.2023
Święto NMP Matki Kościoła J 19,25-27
0,00 / 0,00

Sunday, 01 maja 2022

Okres wielkanocny, J 21,1-19
III niedziela Wielkanocy

Na początku tej modlitwy uświadom sobie, że rozpoczynasz czas osobistego spotkania z Panem. To moment, kiedy możesz nawiązać kontakt ze swoim sercem, z rzeczywistością, która cię otacza. W tym wszystkim jest obecny Bóg. 

J 21,1-19 
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”  Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

Historia zatacza koło – uczniowie znów spotykają Jezusa po nieudanym połowie ryb. Jednak nie wrócili do punktu wyjścia – nie są już tymi samymi ludźmi, co w momencie pierwszego powołania. W ich życiu wiele się zmieniło. Spróbuj przypomnieć sobie moment w twoim życiu, kiedy historia zatoczyła koło. Stałeś przed tą samą sytuacją, ale bogatszy o nowe doświadczenie. Jakie jest teraz twoje podejście?

Po pojmaniu Jezusa Piotr trzy raz wyparł się swojego Mistrza. Teraz Jezus trzykrotnie zadaje Piotrowi pytanie o miłość. W ten sposób stworzył przestrzeń do tego, aby Jego uczeń spotkał się z wybaczeniem, akceptacją i przyjęciem. Jakie twoje zranienia lub błędy, których nie potrafisz sobie wybaczyć, potrzebują takiego uzdrowienia, którego doświadczył Piotr nad Jeziorem Tyberiadzkim?   

Piotr w chwili próby zaparł się Jezusa, nie było go pod krzyżem, przed zmartwychwstaniem ukrywał się wraz z innymi apostołami. Patrząc po ludzku, Piotrowi można wiele zarzucić. Jednak Jezus ponawia swoje zaproszenie, które trzy lata wcześniej skierował do swojego ucznia:  pójdź za Mną! Za moment usłyszysz ponownie Ewangelię. Zwróć uwagę, co czujesz na myśl, że Bóg nie zrywa swojej relacji z człowiekiem mimo popełnianych błędów, a nawet zdrady. 

Porozmawiaj z Panem Jezusem o Jego spojrzeniu na ciebie i twoje życie przez pryzmat Jego miłości. 

Chwała Ojcu…