23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Friday, 21 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 3,13–19
Św. Agnieszka

Z góry lepiej widać to, co znajduje się dookoła nas. W życiu jest podobnie. Można popatrzeć na świat z dystansu i lepiej zrozumieć szeroką perspektywę. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszysz o Jezusie wchodzącym na górę. Posłuchaj o tym, co wydarzyło się, kiedy już tam dotarł. 

Mk 3,13–19
Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Popatrz na Jezusa wchodzącego na górę. Zobacz, jak się obraca i patrzy na grupę ludzi, którzy szli razem z Nim. Skupia swój wzrok na niektórych z nich i woła ich do siebie. Nie są to przypadkowe osoby, ale ludzie, których chciał mieć przy sobie. Jak się czujesz, gdy ważna dla ciebie osoba cię woła? 

Jezus zna uczniów, których zawołał. Kiedyś już się spotkali, rozmawiali, wspólnie wędrowali i zjedli niejeden posiłek. Jezus poznał imię każdego z nich. Ma z nimi wspólną historię. Jaka jest twoja historia znajomości z Jezusem? 

Jezus z grona ludzi idących za Nim wybiera grupę bliskich przyjaciół, by Mu towarzyszyli. Towarzyszyć to znaczy uczestniczyć w tych samych doświadczeniach i być wsparciem dla drugiej osoby. Posłuchaj, może także ciebie Jezus woła po imieniu po to, byś Mu towarzyszył. Jaka jest twoja reakcja? 

Spróbuj powiedzieć Jezusowi o tym, jak reagujesz na Jego wołanie i co znaczy dla ciebie być Jego towarzyszem. 

Chwała Ojcu…