23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Wednesday, 19 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 3,1–6
Bł. Męczennicy jezuiccy XVI w. we Francji

Oczami wyobraźni zobacz synagogę i modlących się tam ludzi. Zobacz też człowieka, który ma uschłą rękę. 

Mk 3,1–6 
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: „Podnieś się na środek!” A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę!” Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. 

Jezus, wchodząc do synagogi, spostrzegł człowieka z uschniętą ręką. Zobaczył jego cierpienie i sytuację, w której się znalazł. Widział też ludzi, którzy Go śledzili i tylko czekali, aż zrobi coś – w ich mniemaniu – wbrew prawu. Jezus znał swoją misję i był jej posłuszny mimo czyhającego niebezpieczeństwa. Na ile ty czujesz, że Bóg troszczy się o ciebie?

Jezus chce ocalić każdego człowieka. Pragnie szczęśliwego życia dla chorego i jednocześnie chce wprowadzić prawo miłości w serca ludzi i w ich życie. Dlatego najpierw zadaje pytanie, które otwiera ich na perspektywę dobra. W jaki sposób ty akceptujesz dobro zaproponowane ci przez Jezusa?

Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, spróbuj dostrzec, w jaki sposób Jezus wchodzi także w twoje życie, w życie twoich bliskich. Postaraj się zobaczyć, jakie są Jego zamiary i co chce ocalić.

W serdecznej rozmowie poproś Jezusa o wrażliwe i pełne miłości serce, gotowe służyć innym i rozumieć zamysły Boże. 

Chwała Ojcu…