14
08.2022
XX niedziela zwykła Łk 12,49–53
0,00 / 0,00

Saturday, 15 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 2,13-17 
Św. Paweł z Teb

Zapewne znasz opowieści o Jezusie, o cudach, których dokonał i Jego nadludzkiej mocy, Wejdź w tę modlitwę z perspektywy osoby, której właśnie powiedziano, że On jest blisko i może się z Nim spotkać.

Mk 2,13-17 
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. 

Dla Lewiego był to zwykły, powszedni dzień. Poszedł do pracy, wykonywał swoje obowiązki. W tym zwykłym dniu stało się coś wyjątkowego. Spotkał Jezusa, który zaprosił go do grona swoich apostołów. Wyobraź sobie swój dzień powszedni. W tym dniu pojawia się przed tobą Jezus z zaproszeniem „Pójdź za mną”. Jakie emocje wzbudza w tobie to wezwanie? 

To nie ty musisz zrobić pierwszy krok. Jezus przychodzi do człowieka tam, gdzie on jest, żyje, uczy się lub pracuje. Tak powołał rybaków: Piotra, Andrzeja, Jana i Jakuba. Tak też powołał celnika Lewiego. Dziś, w tej modlitwie, przychodzi do ciebie z zaproszeniem do życia w bliskości z Nim. W jaki sposób zareagujesz na Jego słowa „Pójdź za mną”? 

Pójście za Jezusem wiąże się z przyjęciem Bożego planu zbawienia. To z kolei oznacza przyjęcie ogromu Bożej miłości. Jest ona w stanie leczyć, stąd porównanie grzesznika do chorego, a Jezusa ‒ do lekarza. Zanurzenie się w Bożym miłosierdziu uzdalnia, by porzucić grzech i żyć miłością. Gdzie w swojej codzienności masz okazję odwzajemniać Bożą miłość? 

W odpowiedzi na usłyszaną Ewangelię, zaproś Jezusa do swojego domu. Pozwól Mu się rozgościć. Porozmawiajcie jak przyjaciel z przyjacielem, bez sztuczności, strachu, robienia czegoś na pokaz. 

Chwała Ojcu…