23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Monday, 10 stycznia 2022

Okres zwykły, Mk 1,14-20
Św. Grzegorz z Nyssy

To właśnie teraz przychodzi ten czas, gdy możesz spotkać się z Bogiem. Rozejrzyj się dookoła. Zobacz miejsce, w którym się znajdujesz. Spróbuj dostrzec ludzi, którzy być może są w pobliżu. To właśnie tu i teraz możesz usłyszeć Jego głos... 

Mk 1,14-20 
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

Jezus przychodzi, żeby spotkać cię w codziennym życiu, w twojej pracy. Tam cię powołuje, zaprasza do bycia z Nim, do budowania królestwa. To zaproszenie bazuje zawsze na tym, kim jesteś. Powołując Piotra i Andrzeja – rybaków –  Jezus mówi: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. Kim są ludzie, których rybakiem ty mógłbyś się stać? 

Zaproszenie Jezusa wpisuje się w najgłębsze pragnienia serca. Dlatego realizuje się w różny sposób u różnych ludzi. Choć opiera się na tym, kim jesteś, to jednak zawsze jesteś wezwany do przekroczenia siebie i do ruszenia w drogę. Jaki jest twój osobisty kierunek tej drogi? 

Żeby pójść za Jezusem, odpowiedzieć na Jego wezwanie, trzeba czasem zostawić to, co do tej pory stanowiło o tym, kim jesteś lub co dawało ci zabezpieczenie. Nie zawsze trzeba faktycznie opuścić dom, pracę i całkowicie zmienić sposób życia. Zawsze jednak trzeba się od tego uwolnić. Gdy zaprasza Jezus – nic nie może cię zatrzymać. W jakim obszarze twojego życia najbardziej potrzebujesz teraz wolności? 

Na koniec tej modlitwy spróbuj szczerze i własnymi słowami odpowiedzieć Jezusowi na Jego wezwanie do pójścia za nim. Porozmawiaj z Nim jak przyjaciel z przyjacielem. 

Chwała Ojcu…