23
01.2022
III niedziela zwykła Łk 1,1–4. 4,14–21
0,00 / 0,00

Thursday, 06 stycznia 2022

Okres Narodzenia Pańskiego, Mt 2,1-12 
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, nazwalibyśmy poganami. To cudzoziemcy, ludzie oddaleni i nieznani. Jednak kierując się mądrością, szukają i odnajdują Boga – bliskiego i dobrego. Słuchając Ewangelii, spróbuj wyobrazić sobie tę scenę niezwykłego spotkania. 

Mt 2,1-12 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Zaskakiwać może to, że w tak ważnej chwili, kiedy Bóg zjawia się na ziemi, widzimy wyznawców sąsiednich religii, mędrców ze Wschodu. Owi poganie, odkrywający Boga, to również ja i ty – Kościół. Jak przeżywasz swoją drogę do odkrywania Boga? Na jakim etapie tej drogi jesteś? Gdybyś mógł, podobnie jak mędrcy,podarować coś Jezusowi, co by to było? Co położyłbyś przy maleńkim dziecku? 

Arcykapłani i uczeni ludu, choć znali Pismo i wiedzieli, co zapowiada, nie wybrali się w drogę do Betlejem. Nie byli zainteresowani wyzwaniem. Prawdopodobnie mieli poczucie, że wiedzą i mają wszystko. Zobacz, jak to jest u ciebie: jak bardzo twoja wiara jest uważna, chętna do poszukiwań, stawiająca pytania i gotowa kwestionować własne przekonania? 

Gwiazda wskazała mędrcom drogę do Boga. Stała się znakiem, poruszyła do działania. Jednak cel, jaki osiągnęli przybysze, został zrealizowany nie tylko przez podążanie za znakiem, ale również – przez wypełnienie Słowa. Gwiazda i Pismo doprowadziły mędrców do spotkania z Emanuelem. Jakie masz podejście do niespodziewanych znaków pojawiających się w twoim życiu? Jakie znaki, sytuacje czy treści pomagają ci podejmować dobre decyzje? 

Kontemplując spotkanie mędrców z Jezusem, spróbuj przyjrzeć się owocom duchowym, które pojawiły się w tobie podczas tej modlitwy. 

Chwała Ojcu…