06
12.2022
św. Mikołaj Mt 18,12–14 
0,00 / 0,00

Inne wersje językowe Modlitwy w drodze