Tajemnice światła różańca

Bóg objawia Siebie w Chrystusie. To rzeczywista tajemnica, a zarazem ogromny dar. Jezus sam powiedział do uczniów, że On i Ojciec są jednym i w innym miejscu, że kto zobaczył Jego, ten zobaczył i Ojca. Żywy Chrystus staje się dla nas Bratem. Dobroć Boga ukazała się w świetle Chrystusa...

Wszystkie tajemnice światła bez rozważań


Różaniec według tajemnic światła dostępny jest także do odsłuchania bez rozważań. Słuchaj i módl się - módl się słuchając...

Tajemnica pierwsza - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Objawienie nad Jordanem nie ogranicza się do słów. To przede wszystkim doświadczenie tajemnicy duchowej, która tam się dokonała. Jezus objawia swoje Boże Synostwo, stojąc w jednym szeregu z grzesznikami. Jezu, pozwól nam uczestniczyć w doświadczeniu, jakie dane było Tobie nad Jordanem.

Z Ewangelii według świętego Jana
(J 1, 32-34)
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

Bóg przenika wszystko. Jak mówi święty Paweł - w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dlatego ma rację Wisława Szymborska, gdy pisze, że niebo jest wszechobecne. Kiedy czasem dociera do nas, jak bardzo Bóg jest blisko - wtedy także dla nas otwiera się niebo. Ustąpmy więc miejsca w naszej modlitwie Duchowi Świętemu. Tak otworzymy się na Niebo.

Tajemnica druga - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Bóg objawia w Jezusie swą bliskość w dość zaskakujący sposób. Początkiem znaków okazuje się przemiana wody w wino. To ma wzbudzić wiarę w uczniach i objawić chwałę Syna Bożego. Maryjo, która wierzysz przed innymi - pozwól nam oprzeć się na Twojej wierze.

Z Ewangelii według świętego Jana
(J 2, 1-12)
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Jezus Jej odpowiedział: [Czyż] to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Przykład Maryi pokazuje, że nasza wiara może być wystawiona na próbę. Słowa Jezusa wyrażają rezerwę, sprawiają wrażenie odmowy... Jednak Maryja, usłyszawszy je, mówi do usługujących na weselu: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Słowa Jezusa mogą często wystawiać na próbę nasze oczekiwania, nasze schematy zachowania. Jednak wsłuchani w Jego słowa i wpatrzeni w Jego czyny, będziemy zawsze mogli powiedzieć: Jezu, ufam Tobie! Zrobię wszystko, cokolwiek mi powiesz.

Tajemnica trzecia - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pełnia czasu przejawia się w tym, że w ludzkie dzieje wniknął sam Bóg ze swoją wiecznością. Ten nieskończenie miłosierny Bóg, jakby urągając naszemu poczuciu sprawiedliwości, wchodzi w otchłań naszego grzechu i naszej słabości, byśmy nawet na samym jej dnie mogli doświadczyć głębi Jego miłości. Jezu, daj nam poznać tajemnicę Twego Królestwa.

Z Ewangelii według świętego Marka
(Mk 1, 14-15)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Istotę nawrócenia stanowi spotkanie z Ewangelią - Dobrą Nowiną o bliskości Bożego królowania. Nawrócenie stało się możliwe, kiedy Jezus objawił miłość Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie. Panie, pozwól nam doświadczyć wyzwalającej mocy miłości, płynącej ze spotkania z Tobą.

Tajemnica czwarta - Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Jezus wszedł na górę, bo pragnął znaleźć miejsce do modlitwy, sprzyjające skupieniu, dla siebie i dla trójki uczniów. Ale Piotr, Jakub i Jan, modląc się, zasnęli. Tym bardziej zaskoczyło ich to, co zobaczyli po przebudzeniu - zostali porwani zachwytem Przemienienia. Jezu, pozwól nam wniknąć w tę tajemnicę.

Z Ewangelii według świętego Łukasza
(Łk 9, 29-35)
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!


Droga wypełniania słów Jezusa jest drogą miłości Boga i bliźniego. W Jezusie Bóg objawia się jako człowiek - nasz bliźni. Jeśli więc będziemy Go szukać i znajdować w otaczającym nas świecie, w ludziach, w nas samych, zostaniemy świadkami Przemienienia w codzienności. Panie, przemieniaj nas i pomóż nam zrozumieć, co znaczy miłować Boga i bliźniego.

Tajemnica piąta - Ustanowienie Eucharystii

Wiara przekonuje nas o skuteczności modlitwy eucharystycznej, w której centrum znajduje się prośba do Ojca, by zechciał mocą Ducha Świętego przemienić nasze dary w Ciało i Krew Chrystusa. Wtedy Bóg wlewa w nie swoje życie i daje nam siebie. Jezu, pozwól aby dotarło do nas jeszcze pełniej Twoje ożywiające słowo.

Z Ewangelii według świętego Jana
(Mt 26, 26-28)
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.


Eucharystia została ustanowiona dla nas, byśmy mogli czerpać z tego nieskończonego daru, którym jest sam Bóg, dzielący się z nami swoim wiecznym życiem. On chce przenikać nasze wnętrze i stopniowo je przemieniać. Panie, jednocz nas ze sobą, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Wszystkie tajemnice światła

Wszystkie rozważania tajemnic światła do ściągnięcia jednym kliknięciem.

Powrót

Aby powrócić do strony głównej różańca, kliknij tutaj.

 

Módl się różańcem dzięki aplikacji!

Modlitwa może być jeszcze bliżej, niż myślisz! Pobierz aplikację Modlitwy w drodze na swój telefon komórkowy i korzystaj z różańca w każdym miejscu!