Tajemnice chwalebne różańca

Chwała Boga, który powstał z martwych. Chwała i pokój.Jezus, który powstał z martwych, przynosi nam pokój. Pokój Chrystusa niech trwa w nas. I my trwajmy w nim - bo on jest Żródłem pokoju i jego Dawcą! Niech Duch Święty ożywia i oczyszcza nas. Spójrzmy także na Maryję, której Bóg dał wieczną nagrodę w niebie.

Wszystkie tajemnice chwalebne bez rozważań


Różaniec według tajemnic chwalebnych dostępny jest także do odsłuchania bez rozważań. Słuchaj i módl się - módl się słuchając...

Tajemnica pierwsza - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Światło Zmartwychwstania, które pochodzi od Ducha Świętego, rozświetla i dopełnia prawdę Ewangelii. Jezus przeszedł przez śmierć, powstał z martwych i żyje na wieki - i my mamy udział w tej tajemnicy. Jezu, ukaż nam Dobrą Nowinę jako prawdziwie jasną i radosną.

Z Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 28, 1-6a)
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.

Chrystus powołuje nas ze śmierci do życia. On chce, byśmy Jego mocą narodzili się do życia w jedności z Nim. Zatem odnówmy nasze spojrzenie i rozważajmy dane nam życie w świetle zmartwychwstania!

Tajemnica druga - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pełne wejście Jezusa do chwały nieba dokonuje się we Wniebowstąpieniu. Niebo to boska rzeczywistość, która wszystko przenika i sama nie daje się przeniknąć. Jezu, daj nam pojąć, że Ty, będąc w Niebie, jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Z Dziejów Apostolskich
(Dz 1, 9-11)
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

Powracając do Ojca, który jest w Niebie, Jezus nie oddalił się od nas, ale przybliżył. Jak mawiał święty Augustyn - On jest w głębi nas, głębiej niż my sami. Boże, daj nam odnajdywać Jezusa na modlitwie w głębi naszego serca.

Tajemnica trzecia - Zesłanie Ducha Świętego

Misja Jezusa wchodzi w nową fazę - zaczyna się dopełniać w Duchu Świętym, działającym w uczniach i przez nich. Posłanie Ducha Świętego ma się dopełniać w naszym codziennym życiu. Duchu Święty, natchnij nas swoim Słowem.

Z Dziejów Apostolskich
(Dz 2, 1-4)
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dzięki Duchowi Świętemu, działającemu w naszej modlitwie, możemy się przekonać, że Zmartwychwstały pozostaje wśród nas obecny. Duch Prawdy, Pocieszyciel, którego przyjście zapowiedział Jezus, jest z nami na zawsze. Panie, otwieraj nas na Ducha Świętego - Bożego Pocieszyciela.

Tajemnica czwarta - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Matka Syna Bożego była najściślej złączona z Jego zbawczym dziełem. Niepokalana Maryja duszą i ciałem, jak to głosi dogmat o Wniebowzięciu, uczestniczy w chwale niebieskiej. Bóg pozwolił jej oglądać swoje Oblicze. Maryjo, niech Twój wzór nas prowadzi!

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
(1Kor 6, 19-20)
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Cielesna jedność Maryi z Jezusem, zapoczątkowana na ziemi w tajemnicy Wcielenia, dopełnia się we wspólnocie ze Zmartwychwstałym w niebie. My także mamy swój udział w tej tajemnicy. Na Eucharystii przyjmujemy Ciało Chrystusa do naszych serc. Wtedy nie tylko nasz duch, ale i nasze ciało staje się przybytkiem Ducha Świętego. A skoro tak, to rzeczywiście zaczęło się w nas zmartwychwstanie.

Tajemnica piąta - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Maryja, królująca w chwale u boku swego Syna, pozostaje pokorną Służebnicą Pańską. Tak nazwała siebie Maryja przy Zwiastowaniu i taką pozostaje na wieczność przy Chrystusie. Maryjo, ukaż nam swoje pokorne królowanie.

Z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10, 42-45)
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Chrystus, wywyższony na krzyżu, nie przestaje - zgodnie ze swą zapowiedzią - przyciągać wszystkich do siebie. W Nim dopełni się nasze życie, bo na wzór Chrystusa mamy stać się święci i niepokalani przed Boskim Obliczem. W pełni wykonała ten Boży plan Maryja - Ona jest Niepokalaną Królową, naszą Matką. Maryjo, przez Boga wybrana, prowadź nas prostą drogą do Pana!

Wszystkie tajemnice chwalebne

Wszystkie rozważania tajemnic chwalebnych do ściągnięcia jednym kliknięciem.

Powrót

Aby powrócić do strony głównej różańca, kliknij tutaj.

 

Módl się różańcem dzięki aplikacji!

Modlitwa może być jeszcze bliżej, niż myślisz! Pobierz aplikację Modlitwy w drodze na swój telefon komórkowy i korzystaj z różańca w każdym miejscu!