opcje zaawansowane (rozwiń)zaawansowane
opcje zaawansowane (zwiń)zwiń

18 grudnia, O Adonaï!


O Adonaï, et dux domus Israël, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extenso.


„Antyfony O” są utkane z fragmentów ksiąg prorockich i mądrościowych, które wyrażały oczekiwanie na przyjście Mesjasza Izraela. Liturgia Kościoła ukazuje, że wszystkie te oczekiwania i wszystkie te tytuły mesjańskie spełniły się w osobie Jezusa Chrystusa, który narodził się w betlejemskiej grocie.
Liturgia niejako bierze nas za rękę i nie tyle o Zbawicielu nam opowiada, co raczej nas wprowadza w tajemnicę Jego osoby. Liturgia objawia bogactwo Jego tożsamości stopniowo, na naszą miarę, tak żebyśmy cokolwiek mogli z tego zrozumieć, abyśmy mogli się tym zachwycić. Ona mądrze „dawkuje” nam to doświadczenie niczym mądra mama, która swojemu małemu dziecku każdego dnia daje jedną czekoladkę ze świątecznego prezentu.

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

18 grudnia wołamy do Jezusa tytułem „Adonai”, który oznacza po prostu „Pan”. Żydzi nie wypowiadali świętego imienia Boga Jahwe. Ilekroć występowało ono w czytanym fragmencie Tory, zastępowali je wezwaniem „Adonai”. Słowo to wywodzi się od wyrażenia adon, które oznaczało osobę posiadającą suwerenną władzę. Kiedy nazywamy Jezusa Panem, podkreślamy, że jest On Bogiem, który ma wszelką władzę i wszelką moc.

Wezwanie „O Adonai” wyraża zapewnienie, że to nowonarodzone małe dziecko w betlejemskiej grocie naprawdę jest Bogiem, jest władcą całego świata. Dlatego w Adwencie czekamy też na Jego powtórne przyjście w chwale na końcu czasów. Wtedy historia świata może się domknąć. Ujawni się cała prawda o naszych czynach i zostaniemy sprawiedliwie i miłosiernie osądzeni. Czy jesteś gotowy na ostateczne przyjście Pana?

W Jezusie poznaliśmy Boga nie tylko po imieniu, ale zobaczyliśmy Jego twarz, poznaliśmy, że są Trzy Osoby Trójcy, że Bóg jest miłością, i że naprawdę jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego wołamy do Niego: „przyjdź!, i wyzwól nas z wszelkich niewoli, w których tkwimy. Przyjdź, Panie, i obejmij wszelką władzę nad moim życiem, bądź Panem mojego serca”.

WYKONANIE

Tekst: Ks. Krzysztof Porosło

Czytają: Agnieszka Jaworska i ks. Paweł Figura SDB.

Opracowanie muzyczne: Wojciech Sobczuk SJ i Paweł Nawrocki.

Śpiew antyfon:
dominikańscy bracia z Blackfriars Hall w Oksfordzie
Śpiew gregoriański: Żeński zespól wokalny FLORES ROSARUM
Album: STANIĄTKI Moniales Ordinis Sancti Benedicti