opcje zaawansowane (rozwiń)zaawansowane
opcje zaawansowane (zwiń)zwiń

17 grudnia, O Sapientia!


W ostatnich dniach Adwentu, od 17 do 23 grudnia, liturgia przed pieśnią Maryi w nieszporach wprowadza tzw. „antyfony O”. Możemy je również usłyszeć, choć w skróconej wersji i z małym przestawieniem kolejności, w czasie Eucharystii, gdzie występują w ramach śpiewu przed Ewangelią Alleluja.
„Antyfony O” bez wątpienia są dziełem literackim, muzycznym, a nade wszystko teologicznym. Są chyba najbardziej intensywnym wołaniem Kościoła o przyjście Pana oraz wyrazem pełnego nadziei oczekiwania na to przyjście.
Każda z tych antyfon jest zbudowana w podobny sposób. Rozpoczyna się od wezwania do Jezusa przy użyciu jednego z mesjańskich tytułów zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Następuje krótkie uwielbienie Jezusa w tej tajemnicy, aby zakończyć gorącym wołaniem „przyjdź!”.

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Pierwsza adwentowa antyfona, O Mądrości, jest utkana z dwóch starotestamentalnych cytatów, z księgi Mądrości Syracha (24, 3) i księgi Mądrości (8, 1). Mądrością, która wyszła z ust Najwyższego, jest Jego Syn, odwieczne Boże Słowo. Jak mówi św. Jan od Krzyża, w tym jednym Słowie, które wypowiedział Ojciec, kryje się wszystko, co miał do powiedzenia – cała Boska Mądrość. Według niej stworzył świat, według niej kieruje nim i zbawił go.

Św. Hieronim mówił, że człowiek, który rozmawia z Bogiem, słucha Go i rozważa Jego słowa jest już w niebie. Boże słowo zapisane w Biblii nie jest słowem z przeszłości, ale słowem na dzisiaj, na obecne okoliczności, jest słowem skierowanym właśnie do mnie. Ono jest roztropnym przewodnikiem w podejmowaniu każdej decyzji, a zwłaszcza w trudnościach, w nowych i niespodziewanych sytuacjach.

Wołamy „przyjdź!”, bo tylko słuchając tego Słowa i żyjąc według Niego, możemy roztropnie kształtować nasze życie, podejmować ważne wybory i wypełniać Bożą wolę. Przyjdź, Panie, bo potrzebujemy Twoich słów, Twoich wskazówek, bo potrzebujemy Ciebie, który sam jesteś Bożym Słowem brzemiennym mądrością.

WYKONANIE

Tekst: Ks. Krzysztof Porosło

Czytają: Agnieszka Jaworska i ks. Paweł Figura SDB.

Opracowanie muzyczne: Wojciech Sobczuk SJ i Paweł Nawrocki.

Śpiew antyfon: dominikańscy bracia z Blackfriars Hall w Oksfordzie
Śpiew gregoriański: Żeński zespól wokalny FLORES ROSARUM
Album: STANIĄTKI Moniales Ordinis Sancti Benedicti