O Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej jest ośrodkiem animacji modlitewnej funkcjonującym na terenie parafii pw. bł. Karoliny w Tychach i stawiającym sobie za cel praktyczną realizacje wezwania skierowanego przez Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim (Novo Millennio Ineunte, 33).

Działalność modlitewno-formacyjna Centrum Duchowości jest więc ukierunkowana na rozwój i pogłębianie życia duchowego chrześcijan, w tym zwłaszcza chrześcijańskiej modlitwy, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym, tak aby mógł urzeczywistniać się program, który Jan Paweł II pozostawił wkraczającemu w III tysiąclecie Kościołowi: Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi " szkołami " modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe " urzeczenie " serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego (Novo Millennio Ineunte, 33).

Dlatego też Centrum Duchowości jest służbą Ruchu Światło-Życie na rzecz wszystkich poszukujących autentycznej relacji z Bogiem, jako że duchowość Ruchu realizuje się w samym sercu Kościoła jako duchowość trynitarna, ukazująca całościową wizję życia w Duchu Świętym, przez Chrystusa skierowanego ku Ojcu i Jego wszystko obejmującemu planowi zbawienia (por. Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie, II, 4).

Centrum Duchowości prowadzi zatem - we współpracy z Diecezjalną Diakonią Modlitwy - Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie z parafii pw. bł. Karoliny w Tychach wraz duszpasterzami z terenu parafii, przy współudziale parafialnych wspólnot oazowych.

(tekst pochodzi ze strony Centrum Duchowości)

 

 

Diakonia modlitwy

Skupia ona osoby, które po ukończeniu formacji podstawowej w Oazie pragną żyć charyzmatem Ruchu, podejmując posługę na rzecz parafii, lokalnej wspólnoty Kościoła i Ruchu Światło-Życie.

 

Tyskie Wieczory Uwielbienia

Centrum Duchowości, działające przy parafii Bł. Karoliny w Tychach, organizuje wieczory uwielbienia Naszego Pana, gromadzące wiele ludzi. Przeczytaj więcej ->

 

Powrót

Powróć na stronę główną.