01
10.2023
XXVI niedziela zwykła Mt 21,28–32
0,00 / 0,00

Saturday, 25 czerwca 2016

Okres zwykły, Mt 8, 5-17
Dzień powszedni
Słuchając dzisiaj Ewangelii, wybierz się z Jezusem w drogę do Kafarnaum. Patrz, jak się zachowuje i co mówi. Postaraj się zrozumieć, co czuje. Otwórz się na uzdrawiającą moc Jego Słowa.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Mateusza
Mt 8, 5-17
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby».

Setnik był człowiekiem, który dostrzega cierpienie drugiego człowieka i troszczy się o niego. Jego serce było współczujące i wrażliwe, ale przede wszystkim miał mocną wiarę. On sam podlegał władzy i miał władzę nad ludźmi. Wiara w ludzi i zaufanie do nich zapewne pomogło mu uwierzyć w moc słów Jezusa. A jak ty postrzegasz ludzi, z którymi pracujesz, studiujesz lub których znasz?

Jezus zdziwił się wiarą setnika, ale jednocześnie zasmucił się głęboko, że u nikogo w Izraelu takiej nie znalazł. Tym smutkiem dzieli się dziś z tobą. Otwiera Swoje serce przed tobą, bo ci ufa i pragnie, byś odwzajemnił Jego uczucia i ufność.

Jezus mocą Swego Słowa wypędził złe duchy i uzdrowił wszystkich chorych. Realizuje misję powierzoną Mu przez Ojca i nie ogranicza Go ludzka niewiara. Widzi cierpienie duchowe i fizyczne człowieka, lituje się i uzdrawia. Powierz Jezusowi swoje niemoce i choroby, ucz się od Niego miłości.

Proś dzisiaj Ducha Świętego o łaskę głębokiej wiary Bogu i wrażliwe serce na drugiego człowieka.