19
10.2021
Bł. Jerzy Popiełuszko Łk 12,35-38 
0,00 / 0,00

Monday, 20 września 2021

Okres zwykły, Łk 8,16–18 
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze

Zdarza się, że trudno nam znaleźć w sobie odwagę, aby dzielić się wiarą z innymi. Być może i tobie się to przytrafiło. Czasem nie wiemy, jak to zrobić, nie czujemy się wystarczająco otwarci, pewni swoich umiejętności w tej kwestii. Posłuchaj, co mówi o tym Jezus. 

Łk 8,16–18 
Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”. 

Jezus mówi do słuchających Go tłumów słowa pozornie oczywiste: nie ma sensu robić czegoś, czego przeznaczeniem jest upowszechnienie, i ukrywać to przed innymi. Ktoś, kto odnajduje światło w ciemności, jest przez Jezusa powołany do dzielenia się nim z innymi, bo również go potrzebują. Co robisz w swoim życiu ze światłem, które otrzymałeś? 

Bóg pozwala człowiekowi zbliżyć się do siebie, daje mu dar wiary i poznania, którego nie powinno się hamować. Jeśli poznałeś Jezusa i wierzysz w Niego, ale doświadczenie Boga uważasz za ściśle prywatną sprawę i z nikim się nim nie podzielisz, to może się zdarzyć, że ktoś, komu mógłbyś je przekazać, nie dowie się o nim i nie przekaże go innemu potrzebującemu. 

Bóg zaprasza człowieka do współpracy w głoszeniu Słowa czynami. Nie pozostawia jednak człowieka bez pomocy; wyposaża go w narzędzia i daje mu rozmaite możliwości umocnienia w głoszeniu miłosierdzia Bożego poprzez sakramenty, modlitwę, rachunek sumienia, medytację i kontemplację. Jak korzystasz z tego, co daje Bóg, aby pomóc ci w twojej misji? 

Prośmy Jezusa o pomoc i światło wiedzy, aby pokazać innym miłosierdzie Boga.