20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 07 września 2021

Okres zwykły, Łk 6,12-19
św. Melchior Grodziecki SJ

Tekst dzisiejszej Ewangelii zaprasza nas do przyjrzenia się, czym dla Jezusa była modlitwa. Słuchając tekstu biblijnego wyobraź sobie, że jesteś obok Jezusa i wspólnie się modlicie. 

Łk 6,12-19
Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Łukasz w sposób szczególny interesuje się modlitwą Jezusa i wielokrotnie o niej wspomina. Opisuje ją słowami, które przeciwstawiają się sobie, a zarazem się dopełniają: dzień i noc, góra i dolina. Jezus idzie modlić się nocą na górę, a potem z nastaniem dnia wraca na równinę, by głosić Królestwo, leczyć chorych i wypędzać złe duchy. 

Noc oznacza samotność, ciszę, a także coś nieznanego i niebezpiecznego. Wejście na górę to wysiłek, walka, bliskość Nieba. Dzień to działanie, zgiełk słów i spraw.  Równina to przebywanie z ludźmi, nieskończona przestrzeń wypełniona ludzkimi problemami i biedą. Jezus wchodzi na górę, aby później z niej zejść: noc przechodzi w dzień i jest czasem przygotowania do codziennego trudu. 

Modlitwa Jezusa nie jest błogostanem i pielęgnowaniem swego duchowego ogródka. To walka i rozeznawanie, poszukiwanie Bożej woli wśród niepewności i zagrożeń. Modlitwa Jezusa ma wyjątkowo apostolski, aktywny charakter. Na modlitwie Jezus odnajduje Bożą prawdę i podejmuje decyzje. Na modlitwie z ogromnej rzeszy uczniów wybiera Dwunastu i formułuje Błogosławieństwa, a więc kładzie dwa najważniejsze fundamenty swojego Królestwa. 

Prośmy, aby nasza modlitwa przynosiła owoce w naszej codzienności.