20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Wednesday, 28 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 13,44-46 
św. Wiktor I

Wyobraź sobie, że jesteś piękną perłą, jedyną na świecie. Nie ma żadnej innej piękniejszej od ciebie. Zadziwiająca wartość tej perły jest jednak ukryta. Potrzeba prawdziwego konesera, który ją odkryje.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 13,44-46 
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Samo wyrażenie „Królestwo Boże” wydaje się czymś bardzo wzniosłym i nieszczególnie związanym z codziennym życiem człowieka. Tymczasem gdy Jezus używa tego określenia, myśli bardzo konkretnie o ludzkim sercu i panowaniu Boga w nim. Jak rozumiesz panowanie Boga w swoim życiu? Co czujesz na myśl o tym, by przejął stery twojej codzienności?

Królestwo Boże jest ukryte, nie uderza swoim oślepiającym blaskiem. Trzeba je znaleźć i dopiero wówczas odkryć jego wartość. Żeby jednak szukać, potrzeba najpierw pragnienia, które będzie motywowało do podjęcia trudu. W jaki sposób dbasz o Boże natchnienia w swoim życiu? Czy prosisz Boga o uważność w dostrzeganiu ich i odwagę do pójścia za nimi?

Bóg pragnie być dla nas prawdziwym i stałym odniesieniem w życiu – dlatego Jego Królestwo nie tylko może być odnalezione, ale przede wszystkim szuka ciebie – drogocennej perły. Ile jest ona warta? Wszystko! Sam Jezus Chrystus, Jedyny Syn Boga, umiera za ciebie na krzyżu, abyś ty stał się dzieckiem Boga. 

Na koniec możesz poprosić Jezusa o głębokie pragnienie Jego panowania w twoim sercu oraz o odwagę w podążaniu za Bożymi wskazaniami w codzienności.