20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Saturday, 17 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 12,14–21
św. Aleksy

W ten letni dzień pośrodku lata Pan łagodnie zwraca się do ciebie ze swoim Słowem. Jest delikatny, nie narzuca się. Chce jedynie być tam, gdzie ty jesteś. Bóg, który pragnie dzielić twoją codzienność.  

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 12,14–21 
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą”.

„Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie”. Bóg przemawia dziś do ciebie ustami proroka. Mówi: Oto On, Jezus Chrystus, Alfa i Omega, początek i koniec. Ten, którego kocham wieczną miłością. Bóg, który stał się Człowiekiem, pragnie być dla ciebie słońcem poranka i gwiazdą polarną. Tylko tyle. I aż tyle. 

„Nie będzie się spierał ani krzyczał, trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi”. Boga nie interesuje siła, władza czy splendor. Potrafi być tak delikatny, że można Go nie zauważyć. Czy jesteś gotów zaakceptować to, że Bóg czasem jest ciszą?

„Umiłowany mój zwycięsko sąd przeprowadzi”. Wiara w Jezusa Chrystusa, który jest Panem i Zbawicielem, nie jest pustą nadzieją. Ufność Bogu nie jest okłamywaniem się czy wyrazem dwulicowości. Bóg widzi twoje życie w całości. Wykracza poza twoje tu i teraz. Nic nie może odebrać Mu pewności zwycięstwa. A ty myślisz tak czasem o swoim życiu?

Porozmawiaj z Bogiem o twoim zapraszaniu Go do codzienności i poszukiwaniu wspólnego horyzontu.