20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Wednesday, 14 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 11,25–27
św. Kamil de Lellis

Wyobraź sobie, że stajesz przed Jezusem właśnie teraz, taki, jaki jesteś. On patrzy na ciebie i czeka na twoje słowa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 11,25–27 
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Syn objawia nam Ojca. W ten sposób realizuje się Jego misja, jej najważniejszy wątek. Jak dostrzegasz Boga działającego w prostocie codzienności? Kiedy ostatnio w jakimś wydarzeniu czy doświadczeniu zobaczyłeś Boga?

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi”... Słowa uwielbienia i wdzięczności, które płyną z ust Jezusa, są prostą i szczerą modlitwą uwielbienia. Jak często z twoich ust wypływa uwielbienie czy wdzięczność? Kiedy ostatnio uwielbiałeś Boga i dziękowałeś Mu za otrzymane dobrodziejstwa? Jak wyrażasz wdzięczność wobec innych, których spotykasz na swej drodze?

Jezus sławi Ojca za to, że objawia On swoje działanie prostaczkom. Bycie prostym i pokornym to niezbyt popularne dziś postawy, a jednak konieczne, by uznać, że potrzebujemy Zbawiciela. Jak w twoim życiu objawia się postawa prostoty i pokory wobec Boga? Czy zdarza ci się, że używasz swojej inteligencji do racjonalizowania sobie zła i grzechu, zamiast uznać, że potrzebujesz przebaczenia Jezusa? 

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co odkryłeś dzięki tej modlitwie. Dziękuj, uwielbiaj, proś, przepraszaj… Po prostu szczerze wypowiedz wszystko, co leży ci na sercu.