20
09.2021
Śś. Andrzej Kim Tae-gon i towarzysze Łk 8,16–18 
0,00 / 0,00

Tuesday, 06 lipca 2021

Okres zwykły, Mt 9,32–38
bł. Maria Teresa Ledóchowska

Fragment Ewangelii, który za chwilę usłyszysz, zawiera bardzo dużo treści. Postaraj się skupić na osobie Jezusa. Wyobraź sobie Go jako głównego bohatera wydarzeń. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 9,32–38 
Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!” Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Pierwszym człowiekiem, którego spotyka Jezus, jest niemowa opętany przez złego ducha. Tego człowieka dotyka zapewne ogromne cierpienie i niemożność kontaktu z Bogiem. Jakby tego było mało, nie może ulżyć sobie rozmową z drugim człowiekiem, jest całkowicie sam ze swoim problemem. Pan rozpoznaje jego chorobę, poświęca mu czas i uwagę, by zrozumieć, gdzie leży problem.  Jak się zachowujesz, kiedy ktoś szuka u ciebie pomocy?

Czyniąc dobro, Jezus zostaje oskarżony o współpracę ze złym duchem. Miłość, która jest motywacją Jego działania, zostaje całkowicie zlekceważona. To nie może być proste doświadczenie podczas niesienia pomocy drugiemu. Również ty możesz być oskarżony o to, że robisz coś interesownie, że twoje motywacje nie są czyste. W jaki sposób zareagujesz na taką sytuację?

Na samym końcu Jezus zaprasza uczniów, aby modlili się, by Bóg posłał ludzi chętnych do służby innym. Potrzeba wiele rąk do pracy, bo wiele jest osób, które chcą spotkać Boga. Żeby ten plan zrealizować, potrzebna jest praca zespołowa i skupienie się na misji. Jak wygląda twoja otwartość na współpracę z bardzo różnymi ludźmi, których Pan powołuje razem z tobą?

Zastanów się, co w dzisiejszej modlitwie najbardziej cię poruszyło. Opowiedz o tym Jezusowi.