27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Monday, 21 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 7,1-5 
Św. Alojzy Gonzaga

Dziś Jezus w krótkich i mocnych słowach dotyka aspektu naszego życia, który trudno nam wykorzenić ze swojego postępowania i tak samo trudno znieść w odbiorze. Mowa o sądzeniu. Posłuchaj, do czego zaprasza cię Jezus. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 7,1-5 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. Ciekawe, że Jezus te słowa kieruje najpierw do uczniów, a nie do nieżyczliwych Mu faryzeuszów czy uczonych w Piśmie. Uczeń Chrystusa ma być dla świata wyraźnym znakiem. Jego postawa ma pociągać i być świadectwem. Postawa miłości nie jest łatwa - ale to nasza droga, nasz styl. Pomyśl, gdzie dzisiaj możesz nim żyć?

Belka i drzazga. Jezus, który tak kontrastowo zestawia twoją sytuację z sytuacją drugiego człowieka. Nie wartościuje, nie waży grzechów, ale właściwie rozkłada akcenty. Sygnalizuje w ten sposób, że nic nie powinno boleć cię tak jak twoje uchybienia w miłości. To one powinny być dla ciebie widoczne – nie grzechy bliźniego. Jak przeżywasz swoje słabości?

„Usuń belkę ze swego oka.” Usunięcie czegokolwiek z oka, choćby małej muszki, która w nie wpadła, jest bolesne, dyskomfortowe i rzadko kiedy pozbawione łez. Nawrócenie, czyli zmiana postępowania, też często jest nieprzyjemne. Jednak podobnie jak oczyszczone oko widzi wyraźniej, tak również czyste serce może kochać prawdziwiej. Pomyśl o sytuacji, w której możesz dziś spróbować wyciągnąć ze swego oka belkę.

Porozmawiaj przez chwilę z Jezusem o twoim patrzeniu z miłością na drugiego człowieka.