02
10.2022
XXVII niedziela zw. Łk 17,5-10
0,00 / 0,00

Friday, 18 czerwca 2021

Okres zwykły, Mt 6,19-23 
Św. Elżbieta z Schonau

Każdy z nas posiada swoją ulubioną rzecz, o którą się troszczy. Samochód, telefon czy choćby kolekcję znaczków. Jezus w dzisiejszym tekście Ewangelii zaprasza do troski o skarb. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 6,19-23 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!”

Pan Jezus w dzisiejszym tekście Ewangelii przekazuje uczniom bardzo ważne słowa. Naucza, że jedyne skarby, które nie ulegną zniszczeniu, to te w niebie. Gromadzimy je swoim codziennym postępowaniem. Oznacza to, że wszystkie dobra materialne, które posiadamy w życiu doczesnym, prędzej czy później znikną. Nie powinniśmy się więc do nich przywiązywać. Być może wszystko, co dziś zrobisz, jest niezbędne, ale może są też rzeczy, które mógłbyś odpuścić na rzecz pogłębiania wiary? Zastanów się, czy twoja hierarchia wartości jest taka, jaką chciałby dla ciebie Pan Jezus? 

W codziennym pośpiechu często umykają nam rzeczy najistotniejsze. Chrystus wzywa cię do zmiany perspektywy z doczesnej na wieczną. Chce, abyś uzyskał wewnętrzną wolność od rzeczy błahych i bezwartościowych. Na czym skupiasz teraz swoje serce i uwagę? 

Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na symbolikę oka. Oko oznacza twoje sumienie. Dobrze ukształtowane sumienie pozwala rozeznawać, co jest tylko tymczasowe i zbędne, a co przynosi ci chwałę wieczną. 

Na koniec tej modlitwy poproś Boga o dobrze ukształtowane sumienie oraz czyste serce, wolne od zbędnych przywiązań.