Zatrzymaj się na chwilę. Dopuść do siebie myśl, że twój Pan i Bóg chce spotkać się z tobą. Uspokój swój umysł i stań w Jego obecności gdziekolwiek teraz jesteś.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 3,31-36
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Słowa o posłuszeństwie lub sprzeciwie nie są łatwe. Zazwyczaj nie lubimy być posłuszni, bo mamy wrażenie, że to nas ogranicza, odbiera możliwości i krępuje. Tymczasem w tym przypadku mamy Kogoś, kto kocha nas bezgranicznie i sam stał się dla nas posłuszny. Jego posłuszeństwo ma na celu nas podnieść, obdarować i zbawić, a nie stłamsić, ograniczyć i upokorzyć.

Ciekawe, że w języku greckim – w którym napisano te słowa pierwotnie – wierzyć to znaczy ufać. Jak wiele naszych grzechów wynika właśnie ze strachu, braku ufności, lękowym skupieniu na sobie i nadmiernej dbałości o siebie. To lęk nas ogranicza, odbiera możliwości i krępuje, a nie miłość, która daje się bez reszty, aż po krzyż. Miłość przynosi wolność, a lęk ją odbiera. Do nas – wolnych ludzi – należy jednak wybór tego, na co się zdecydujemy. 

Wiara w Syna prowadzi do życia. Zauważ, że Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce, a Ten cały oddaje się w posłuszeństwie Ojcu. Miłość naturalnie chce sobą obdarowywać osobę umiłowaną. Choć Jezus, będąc człowiekiem, również odczuwał lęk, to jednak posłuszeństwo w miłości zwyciężyło w Nim i nas zbawiło – ciebie i mnie. Do czego cię to zaprasza? Co przychodzi ci na myśl? 

Opowiedz Bogu o swoim lęku, ufności, wolności i posłuszeństwie. 

Chwała Ojcu…