Dzisiaj masz okazję wysłuchać niezwykłej Ewangelii, który ukazuje chwałę Chrystusa i zapowiada Jego mękę. Wsłuchaj się w tę niezwykle pouczającą historię. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 9,2-10 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

Uczniowie weszli z Jezusem na górę, na której zaczęły dziać się tajemnicze wydarzenia. Nie rozumiejąc ich, zaczęli się bać. Wtedy na niebie pojawił się obłok, który rozproszył ich lęk i napełnił nadzieją. Spróbuj wyobrazić sobie wokół siebie taki obłok, który właśnie w tej chwili pomaga ci spotkać się z Bogiem. 

Z obłoku odezwał się głos Boga Ojca, który podkreślił rolę swojego Syna. Krótkim zdaniem akcentuje najważniejsze kwestie: ż kocha Jezusa i daje Mu zwierzchnictwo nad ludźmi. W kontekście zbliżającej się męki Chrystusa szczególnie wybrzmiewają słowa: „To jest mój Syn umiłowany”. Bóg daje ukochanego Syna, abyśmy mogli doświadczyć Królestwa Bożego. Jak doświadczasz obecności Jezusa w codzienności?

Na końcu został z nimi „zwykły” człowiek. Ten, który przebywał z nimi na co dzień. Ten sam, a jednak przemieniony. Chrystus, który na chwilę ukazał swoją Boską chwałę, pozostał Sługą Boga. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, które słowa odbijają się echem w twoim sercu.

Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem o Jego obecności w twojej codzienności. 

Chwała Ojcu…