Gdziekolwiek teraz jesteś, Bóg patrzy na ciebie z czułością. Za chwilę usłyszysz wezwanie, jakie Chrystus niesie swoim uczniom. Usłysz, jak zwraca się do ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 9,22-25 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Chrystus mówi dziś o krzyżu, którym nie musi być wielkie wyzwanie, ale krótki moment zaparcia się samego siebie. Chwila, kiedy przyznałeś się do błędu, przeprosiłeś, pozmywałeś naczynia, wyniosłeś śmieci. Wszystko czego w pierwszym odruchu nie chciałeś zrobić. Lecz Chrystus obiecuje olbrzymią nagrodę za podniesienie tych krzyży. Jest nią uczucie pokoju, ulgi i wolności od samego siebie, zyskanie życia. Kiedy doświadczyłeś takiej wolności? Jaki krzyż podniosłeś, aby ją uzyskać? 

Jezus mówi, aby brać swój krzyż każdego dnia. Zostaliśmy wezwani do niesienia go teraz, dzisiaj. Krzyż często nie dotyczy heroicznej zmiany, lecz trwania. Trwania przy osobie starszej, chorej lub we własnej chorobie. Trwania w wymagającej relacji lub na modlitwie, gdy nie widać jej owoców. O wiele trudniejsze wydaje się dźwiganie niewielkich rzeczy, ale codziennie. Zapytaj Jezusa, do jakiego trwania wzywa cię teraz?

Zwróć uwagę, jak Chrystus akceptuje konkretność swoich cierpień. Opowiada o ludziach, z których ręki spotka Go męka. Jednocześnie mówi o nadziei i nagrodzie. W tym wszystkim podkreśla wiarę w konkretne dobro, jakie Go spotka. Zwycięży trzeciego dnia. Posłuchaj jeszcze raz tekstu Ewangelii i usłysz Bożą obietnicę. Co Chrystus obiecuje tobie?

Na koniec porozmawiaj szczerze z Chrystusem. Możesz poprosić go o łaskę wiary w obietnicę, którą ci daje. 

Chwała Ojcu…