Masz dziś wyjątkową szansę, by zostać apostołem. Wkrótce dowiesz się, komu dziś możesz ogłosić Dobrą Nowinę. Wystarczy, że uważnie posłuchasz. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 1,40–45 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Głoszenie Dobrej Nowiny jest przede wszystkim dziełem Boga. On wie, komu w danej sytuacji potrzebne jest nasze świadectwo. Dlatego Chrystus wysyła uzdrowionego człowieka do konkretnej osoby, do kapłana. Zapytaj Jezusa, do kogo cię dziś kieruje? 

Uzdrowiony nie posłuchał Jezusa, „zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło”. Niekiedy łatwiej głosić Słowo Boże tłumom lub ewangelizować w internecie, niż zwrócić się do konkretnego człowieka. Czy wiesz już, z kim dziś masz się spotkać? Co czujesz na myśl o tym spotkaniu? 

Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, pomyśl o człowieku, do którego dziś posyła cię Chrystus. Możesz go sobie wyobrazić, jakby już siedział obok ciebie. Nie martw się o to, co mu powiesz. Zastanów się raczej, czego potrzebuje w swojej obecnej sytuacji. 

Na koniec poproś Pana, aby pobłogosławił ciebie, ludzi, z którymi się spotykasz, i wasze spotkania. Z Jego błogosławieństwem możesz iść dalej. Idź więc tam, gdzie cię dziś posyła. 

Chwała Ojcu…