W dzisiejszym tekście Ewangelii Jezus przed Wniebowstąpieniem zostawia uczniom ostatnie posłanie. Słuchając Jego słów, wyobraź sobie, że patrzy także na ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 16,15-18
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”.

Idź na cały świat – mówi dzisiaj Jezus. Może to ci się wydawać bardzo wymagające. Jezus posyła cię w różne miejsca. Zaprasza do tego, byś odczytywał Jego wezwanie. Posyła cię do świata. Co jest twoim światem? Dokąd możesz pójść? A gdzie nie chciałbyś być posłany? 

Żeby głosić Ewangelię, nie musisz być kaznodzieją. Najbardziej przemawia do innych dawanie osobistego świadectwa. Pokazywanie dobra otrzymanego od Boga i dzielenie się tym, co On zmienił w twoim życiu. Czasem taka zmiana może dokonać się przez przypadkowe spotkanie lub jedno przeczytane zdanie. Co możesz powiedzieć o takich przypadkowych słowach w twoim życiu? A może twoja historia może komuś pomóc? 

Jezus nie chce uczynić cię uzdrowicielem, ale żebyś pomagał działać Jego uzdrawiającej łasce. Położenie ręki na ramieniu kogoś zrozpaczonego może spowodować pojawienie się w nim nadziei. Przez uważną rozmowę z kimś zagubionym Jezus może zacząć uzdrawianie wspomnień w twoim rozmówcy. Czasem choćby ziarenko dobra, które dajesz drugiemu człowiekowi, może być najbardziej skutecznym sposobem twojego ewangelizowania. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, spróbuj dostrzec, gdzie i jak możesz być wysłannikiem Boga.

Prośmy o wstawiennictwo świętego Pawła, dzisiejszego patrona , aby wspierał nas w podążaniu drogami, na które zaprasza nas Jezus. 

Chwała Ojcu…