Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Jezus wkrótce powróci na ziemię. My również, podczas każdej Mszy świętej, deklarujemy oczekiwanie na powtórne Jego przyjście. Wyrażamy tym samym nadzieję zbawienia. Wcześniej jednak odbędzie się Sąd… 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 25,31–46 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście». Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że po śmierci czeka nas Sąd Boży, po którym wejdziemy do nieba albo zostaniemy potępieni na wieki. Zaznacza też, że pod wieczór życia sądzeni będziemy z miłości. Jakie emocje wywołuje w tobie perspektywa sądu Bożego? 

Nikt nie wie, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie. Ale zanim to się stanie, Jezus przychodzi do każdego z nas w drugim człowieku – ubogim, chorym, spragnionym miłości, głodnym uwagi, uwięzionym w bezradności, obcym w swej inności… W jakich sytuacjach jest ci najtrudniej pomagać bliźnim? Jak reagujesz, spotykając człowieka potrzebującego twojej pomocy? 

Jesteśmy przeznaczeni do królowania razem z Jezusem. A On, Król Wszechświata, litował się nad ludźmi, karmił ich, umywał nogi, pozwolił się ubiczować i oddał swoje życie na krzyżu. My również możemy stawać się takimi miłosiernymi królami poprzez poznawanie Go i naśladowanie. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, przypomnij sobie, co czułeś, gdy bezinteresownie komuś pomagałeś.

Panie Jezu, daj mi serce wrażliwe, pełne miłości miłosiernej. Spraw, abym nie zaprzepaścił okazji do czynienia dobra. Daj mi serce radośnie oczekujące na spotkanie z Tobą twarzą w twarz. 

Chwała Ojcu…