Wiele razy słyszymy zachęty Jezusa do dwóch postaw duchowych: do prostoty serca oraz przezorności. Gdy ich zabraknie, grożą nam takie pułapki jak roszczeniowość lub wyrachowanie. Obie są obecne w świecie i gwarantują ludziom sukcesy na różnych polach, są jednak całkowitym przeciwieństwem wiary.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,54-59
Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

Mamy doskonale wykształcony zmysł przetrwania. Nieustannie rozmyślamy nad jak najlepszym zainwestowaniem swoich zasobów. Zwracamy uwagę na to, jak inwestujemy swój czas, pieniądze czy zdolności. Robimy plany i przewidujemy skutki naszych działań. Taką postawę nazywamy zaradnością życiową. Jak wygląda twoja zaradność w sferze duchowej?

Zaradność duchowa będzie więc rozmyślaniem nad tym, jak możesz zainwestować to, co zostało ci dane od Boga. W duchowości ignacjańskiej nazywamy to „rozeznawaniem duchowym”. Dokonujemy pewnego racjonalnego rachunku, jednak zawsze dodajemy do niego aspekt współpracy z Bożą łaską. Co w twoim życiu duchowym wskazuje na współpracę z łaską Bożą?

Jezus zarzuca słuchaczom, że pomimo wielkiej zaradności życiowej nie są w stanie podobnie zatroszczyć się o życie duchowe. Ulegają złudzeniu, że to, czego nie widać, jest mniej istotne i może poczekać na inną okazję. To jest duchowe wyrachowanie: pokładanie ufności w tym, że najpierw „urządzę się w życiu”, a potem ułożę się z Bogiem. Ale czy ktoś ci obiecał, że będziesz miał na to dość czasu?

Jezu, spraw żebyśmy nie kalkulowali dobra i unikali postawy roszczeniowej wobec innych. Abyśmy ich nie osądzali, bo przecież w ten sposób sami siebie osądzamy. Nie pozwól Panie, aby nasze serca stały się oziębłe.

Chwała Ojcu…