Widzimy dziś Jezusa na początku działalności publicznej, gdy po wyrzuceniu przez rodaków z Nazaretu przychodzi do Kafarnaum. Posłuchaj uważnie czytanego fragmentu. Zobacz, jak wygląda dzień Jezusa i w jaki sposób On podejmuje decyzje, co ma czynić w dniu kolejnym. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 4,38–44 
Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży!” Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Jezus głosi Dobrą Nowinę, uzdrawia w synagodze, teściową w domu Szymona i wielu innych chorych. Zostaje tam na noc, a następnego dnia wstaje rano i idzie na miejsce odludne, aby się modlić. Zobacz intensywność pracy i spotkań Jezusa w ciągu dnia, ale też odpoczynek w nocy i modlitwę poranną w odosobnieniu. Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swoim planie dnia? 

Jezus uzdrawia, wyrzuca złe duchy i rozkazuje gorączce, aby opuściła chorą. Czy przychodzisz do Jezusa ze swoim dniem i tym wszystkim, co jest w tobie? Czy pokazujesz Mu swoje słabe miejsca, mówisz o pragnieniach i namiętnościach? Czy prosisz, aby opuściła cię „gorączka”, abyś mógł Mu usługiwać? 

Dlaczego Jezus nie zostaje w Kafarnaum, gdzie był słuchany i życzliwie przyjęty w domu Piotra? Przecież był tam potrzebny i było wielu chorych, którzy czekali na uzdrowienie. On jednak, mimo próśb mieszkańców, następnego dnia odchodzi. Dlaczego? Jezus rozeznał na porannej modlitwie z Ojcem, że ma iść do Judei i tam głosić Słowo Boże. A jak ty planujesz kolejny dzień? Czy pytasz Boga i prosisz, aby potwierdził twoje zamiary? A może jesteś zbyt uległy i podporządkowany oczekiwaniom innych?   

Jezu, który jesteś najlepszym Nauczycielem, naucz mnie dobrze planować i przeżywać każdy dzień. Jezu, który jesteś najlepszym Lekarzem, połóż na mnie swoje ręce i spraw, abym mógł Ci służyć.  

Chwała Ojcu…