W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o bogactwie. Zachęca do wolności serca, aby nasze przywiązania nie stały się przeszkodą w drodze do królestwa niebieskiego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 19,23–30 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Pan Jezus w przypowieści o siewcy mówił o ziarnie rzuconym między ciernie, które przesłaniają słońce i utrudniają wzrost zboża. Tymi cierniami jest przywiązanie do bogactw: do rzeczy, kariery, miejsc, uzależnienie od relacji. Jeżeli nie masz wolnego serca, trudno będzie ci iść za Panem Jezusem. Co jest twoim bogactwem, z którego nie umiesz zrezygnować, wobec którego nie jesteś wolny? 

Uczniowie przerazili się, ponieważ zdali sobie sprawę z ilości swoich przywiązań do różnych bogactw i bezsilności wobec nich. Jezus uspokaja ich, mówiąc: „u Boga wszystko jest możliwe”. Pan chce od ciebie gotowości do walki o wolne serce, a sam dopełni reszty. Czy masz w sobie gotowość do podjęcia tego wyzwania? Czy chcesz prosić Pana Boga o pomoc?

„Zostawiliśmy wszystko, cóż więc otrzymamy?” – to było przykre pytanie ze strony uczniów. Pan Jezus przyszedł, aby oddać za nich życie, a oni pytają, czy dostaną zwrot kosztów apostolstwa… Jednak Jezus szanuje ich moment rozwoju i odpowiada na ich poziomie, obiecując, że dostaną stokroć tyle, ile zostawili. Potem dorośli do tego, by oddać życie za Pana bez słowa skargi i bez troski o „zwrot kosztów”. Na jakim etapie jesteś ty sam? Pytasz Jezusa, co będziesz z tego miał, że za Nim idziesz? Czy już jesteś gotów iść za Nim, nawet na krzyż?

Pan Jezus mówi ci dziś o bogactwie i wolności serca. Zapragnij takiej wolności, aby iść wiernie za Jezusem. 

Chwała Ojcu…