Jezus pociąga za sobą liczne tłumy. Chętnie Go słuchają, idą za Nim, a ich życie zaczyna się zmieniać i daje wiele radości. Ciebie Duch Święty prowadzi do modlitwy i chce cię przemieniać. Wyobraź sobie, że jesteś w świątyni i wsłuchaj się w słowa Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 12,35–37 
Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?” A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Uczeni w Piśmie twierdzą, że Mesjasz jest synem Dawida. To w wiernych musiało zasiać ziarno niepewności. Pewnie wielu zastanawiało się, kim jest Jezus i komu mają wierzyć? Z jednej strony powinni wierzyć pismom, a z drugiej osoba Jezusa pociąga za sobą. Jedno jest pewne: poszukują! Jakie towarzyszą ci dziś pytania i wątpliwości? Powiedz o nich Jezusowi. 

Jezus z miłością wyjaśnia wątpliwości, które rodzą się w sercach ludzi. Opiera się na pismach i tłumaczy je. Twoich pytań też nie pozostawi bez odpowiedzi. Jednak pośród poszukiwań przede wszystkim przemawia do serca i pociąga je ku sobie. Czy jesteś otwarty na Jego prowadzenie?

Jezus nieustannie przemawia do serca człowieka. Przemawia przez Słowo, innych ludzi, sytuacje i swoje natchnienia. Jest obecny, zauważa problem czy wątpliwości i dyskretnie na nie odpowiada. Co możesz zrobić, aby być bardziej uważnym na Jego pouczenia?

Postaraj się dzisiaj bardziej zwracać uwagę na poruszenia serca. Podziękuj Bogu za to prowadzenie. 

Chwała Ojcu…