W trudnym czasie przed męką i ukrzyżowaniem Jezus chce być ze swoimi uczniami, dzieli z nimi posiłek, rozmawia. Kiedy jednak zapowiada swoje odejście, budzi w nich smutek i niepewność. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 16,5-11 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie –  bo władca tego świata został osądzony”.

Czasem martwisz się o swoje życie duchowe, że twoja relacja z Jezusem nie jest taka, jak byś chciał lub jak sobie wyobrażasz. Trudno wtedy oprzeć się wrażeniu, że Jezus gdzieś zniknął. Czasem rzeczywiście musi zniknąć jakaś forma naszej relacji z Bogiem, jakiś sposób modlitwy, żeby mógł pojawić się nowy, głębiej zanurzony w Duchu Świętym. Tak więc to „odejście” jest tak naprawdę pożyteczne. Przypomnij sobie jakąś sytuację zmiany w życiu duchowym, sposobie modlitwy, która stała się nowym otwarciem, dała ci nową perspektywę. 

Duch Święty pozwoli ci poznać, kim jesteś, jak naprawdę wygląda twoje życie duchowe. Zwróć uwagę, że według słów Jezusa, Duch „przekona” - a nie „narzuci” ‒ do niczego nie zmusi. Sąd Boga, którego często się boimy, to ujawnienie prawdy, kim On jest. W świetle, które daje Duch Święty, sam wyraźnie zobaczysz, co w twoim życiu było przeciwne Bożej miłości, a więc złe i szkodliwe. Jakie odczucia budzi w tobie obietnica przyjścia Ducha-Parakleta? 

Bóg cię nie oskarża, ani nie potępia, Bóg tylko kocha. To nie jest proces karny, a ty nie jesteś oskarżonym. Osądzony został jedynie władca tego świata, kusiciel, który próbował oderwać cię od Boga. 

Proś Jezusa, żebyś był otwarty, nie zamykał serca na nowe doświadczenie Jego obecności w twoim życiu. 

Chwała Ojcu…