Na początku tej modlitwy poproś Ducha Świętego o dar skupienia, abyś mógł usłyszeć, co Jezus chce ci dziś powiedzieć. Postaraj się wykorzystać swoje zmysły, aby wejść w tę scenę. Znajdź swoje miejsce w tłumie rozgorączkowanych słuchaczy Jezusa, rozprawiających o Jego nauczaniu, którego nie mogą pojąć. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 6,52–59 
Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

Jezus w synagodze wypowiada słowa, które dla Żydów są niedorzeczne. Sprzeczają się oni między sobą, patrząc na Jezusa jak na obłąkanego, bo to niemożliwe, żeby człowiek przy zdrowych zmysłach namawiał do spożywania swojego ciała. A jakie myśli i emocje towarzyszą tobie, kiedy obserwujesz tę scenę? 

My patrzymy dziś na Ofiarę Eucharystyczną i dar Komunii Świętej z innej perspektywy. Nie jesteśmy tak zszokowani jak Żydzi przed dwoma tysiącami lat. Dla nich to było coś niepojętego. Ale czy nam dzisiaj nie przydałoby się więcej tego zadziwienia? Jaką reakcję budzi w tobie to, że Jezus składa się dzisiaj w ofierze na ołtarzu?

Mamy szczęście, że możemy spotykać się z Jezusem codziennie. Każdego dnia możemy Go przyjmować do serca i pogłębiać Jego życie w sobie. Nasz Pan poprzez Komunię Świętą pragnie nas przemieniać, byśmy stawali się coraz bardziej do Niego podobni. Wsłuchując się jeszcze raz w słowa Ewangelii, podziękuj Mu za dar Jego Obecności.

Jezu, dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie, abym ja mógł żyć. Dziękuję, że codziennie chcesz mnie umacniać swoim Ciałem i Krwią. 

Chwała Ojcu…