W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus rozmawia z Żydami o prawdziwej wolności. Wsłuchaj się w to, jak o niej mówi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 8,31–42 
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: «Wolni będziecie»?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to  dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić,  człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”. Rzekli do Niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Jezus mówi do słuchaczy, że trwanie w Jego nauce pozwala poznać prawdę, a to ona wyzwala. On chce głosić prawdę, która daje wolność. Te słowa Nauczyciel kieruje również do ciebie. Zastanów się, jaką prawdę o tobie i o samym sobie chce ci dziś przekazać Pan Jezus. 

Jezus sam jest tą prawdą, która wyzwala. On chce, abyśmy właśnie Jego znali i trwali w Jego nauce. A trwanie oznacza życie w codzienności. Pomyśl, w jaki sposób idziesz na co dzień za nauką Jezusa. Zastanów się, co jeszcze w tym względzie mógłbyś robić lepiej.

Pan Jezus mówi do swoich słuchaczy bardzo stanowczo: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, kochalibyście Mnie”. Wiemy, że w chwili próby wielu odwróciło się od Niego. Teraz spróbuj sobie przypomnieć moment, gdy mimo jakichś przeciwności pozostałeś wierny Jezusowi. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, zastanów się, co ci wówczas pomogło?

Na koniec możesz poprosić Jezusa, aby pomógł ci poznawać prawdę i trwać w niej.